सांची का स्तूप किसने बनवाया ?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

(A) गौतम बुद्ध
(B) खरगोन
(C) अशोक
(D) चन्द्रगुप्त

उत्तर: [C) अशोक

व्याख्या: सांची का स्तूप किसने बनवाया का सही उत्तर अशोक है

www.gkwiki.in

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now