ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे

A. राजा राम मोहन राय
B. चिन्मयानंद सरस्वती
C. स्वामी दयानंद सरस्वती
D. आत्माराम पांडुरंग

Ans: राजा राम मोहन राय

ब्रह्म समाजराजा राम मोहन राय
चिन्मय मिशनचिन्मयानंद सरस्वती
प्रार्थना समाजआत्माराम पांडुरंग
आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती

Leave a Comment